Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Gestaltterapien ble grunnlagt på 1950/60 tallet i USA.

Gestalt betyr figur, form eller helhet; og en gestalt er mer enn summen av alle delene som danner den. Helheten oppstår først og fremst i kraft av relasjonen mellom delene. 

I Norge begynte Norsk Gestaltinstitutt å utdanne gestaltterapeuter i 1986, og fikk etterhvert høgskolestatus. 

I gestalt tenker man at mennesket er skapt til å fungere i samspill med sine omgivelser og at det er i det samspillet vi kan undersøke og gripe inn. Daniel Stern sa at det er i relasjon all utvikling skjer.

I gestalt snakker man ikke om et problem, men heller om et fenomen som skjer i feltet mellom meg og mine omgivelser.

Terapi betyr endring, og endring skjer i relasjon til noe eller noen. I dialogen skaper vi noe nytt.

Gestaltterapeuten hjelper sin klient til en positiv utvikling; ikke ved å gi råd, men ved å hjelpe klienten til selv å bli oppmerksom på sammenhengen mellom klienten og den relasjonen/situasjonen klienten befinner seg i. Denne oppmerksomheten kaller man i gestalt for innsikt, og ved hjelp av innsikt kan mennesket foreta bevisste valg. Terapeuten hjelper klienten til å komme frem til egne valg, men tar ikke valg for klienten. 

I gestaltterapien ser man på mennesket som et dynamisk vesen som er ansvarlig for sitt liv, sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. En bevisstgjøring av dette skapes i terapien gjennom samtale, eksperimenter, rollespill og øvelser.

Psykolog Carl Gustav Jung sa:

”I am not what happened to me, I am what I choose to become.”

Erkjennelsen om seg selv skjer i feltet der klienten og terapeuten møtes i et jeg – du forhold hvor terapeuten er villig til bruke seg selv i møte med klienten. Der hvor klient og terapeut møtes i en subjekt – subjekt relasjon kan de aktivt utforske hva som skjer i møtet mellom dem.

Filosof Martin Buber sa at:

” Når jeg uttrykker, sanser, kjenner og erfarer det som er sant for meg, og du uttrykker, sanser, kjenner og erfarer det som er sant for deg - da skjer det endring!”

”Det er

ingenting i

sinnet uten at

det først var i

sansene.” 

Aristoteles

0